•  info@universalkimya.com.tr
  •  +90 232 328 02 02

ELECTRA

  • Teknik Bakım

ELECTRA

Teknik Bakım


Elektrikli Cihazlar İçin Kir, Yağ Ve Nem Giderici

 

Mamulün Tanımı

ELECTRA, yalıtkan olması sebebiyle elektrik olan ortamlarda dahi kullanılabilir. Elektrik motorları ve kondaktörlerde sağladığı bakım ve temizlikle elektrik arızalarını değiştirme masraflarını azaltır ve yangın riskini ortadan kaldırır. Likit ve aerosol olmak üzere iki formu mevcuttur.Hızla buharlaşarak yüzeyi temizler ve soğutur.

 

Elektrik ve elektronik aksamlar için uygun bir üründür.

 

Uygulama sıcaklığı:      0 -  45°C

Uygulama Yöntemi:  Kondaktörlere, motor sargılarına, tüm toz, yağ, pasak ve rutubet gidinceye kadar 10-20 cm’den püskürtülür. Yüzeyleri temizledikten belli bir süre sonra hiç tortu bırakmadan buharlaşır. Püskürtme, daldırma, bezle silme ,fırça ile temizleme şeklinde kullanılabilir.

 

Görünüm                                                         : Berrak /sıvı

 Renk                                                             : Renksiz

 pH Değeri                                                    :  ---  

Yoğunluk                                                       : 1,55(±0,05)g/ml

- İletken değildir. Dielektrik kopma noktası 25000 Volt’tur.

 

-Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.

-ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

-Serin yerde muhafaza ediniz, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

-Kullanım sırasında çıkacak dumanı solumayınız.

-Sıcak yüzeyler üzerinde kullanmayınız.( Uygulama sıcaklığı: 0 -  45°C )

-Ele ve cilde temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.

-Hassas plastiklerde ve elektronik devrelerde kullanmayınız.

 

( 5)-(  45 ) °C arasında tutulmalıdır. Direkt güneş ışığından, dondan ve aşırı sıcaktan korunmalıdır. Serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Ağzı sıkıca kapalı kaplarda depolanmalıdır. Ürün yanıcı değildir.               

 

DİKKAT:

Ürün yanıcı özelliğe sahiptir. Ateşten uzak tutunuz.                                                                                                      

Söndürme Methodları:

Su, Karbon Dioksit, Kuru Kimyasallar ya da Köpük

Yangın kontrolü için özel koruyucu ekipmanlar: Uygun kimyasal koruyucu giysiler ve solunum maskesi olmadan tehlike arzeden bölgelerde bulunmayınız.