•  info@universalkimya.com.tr
  •  +90 232 328 02 02

ELECTRA CARD

  • Teknik Bakım

ELECTRA CARD

Teknik Bakım


 

Elektronik Kart Temizleyici

 

Mamulün Tanımı

ELECTRA CARD, elektrik-elektronik devrenin temizlenmesi, kirden ve yağdan arındırılmasında kullanılır. Hızlı buharlaşarak temizler. Likit ve aerosol formu mevcuttur. Plastiğe zarar vermez.

 

Elektrik motorları, kontrol panolarının elektronik devreleri, bilgisayar elektronik kartları temizliğinde kullanılabilir.

Uygulama sıcaklığı:      0 -  45°C

Uygulama Yöntemi: Temizlenecek bölgeye püskürtme yöntemiyle 10-20 cm mesafeden uygulanmalıdır. Ürün buharlaşana kadar beklenmeli,gerekirse yüzeye hava tutularak kurutma sağlanmalıdır.

 

Görünüm                                                         : Berrak /sıvı

 Renk                                                             : Renksiz

 pH Değeri                                                    :  ---  

Yoğunluk                                                       : 0,700 g/ml (+-0,05)

-Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.

-ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

-Serin yerde muhafaza ediniz, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

-Kullanım sırasında çıkacak dumanı solumayınız.

-El, yüz ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.

-Sıcak yüzeyler üzerinde kullanmayınız.( Uygulama sıcaklığı: 0 -  45°C )

-Ele ve cilde temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız.

 

( 5)-(  45 ) °C arasında tutulmalıdır. Direkt güneş ışığından, dondan ve aşırı sıcaktan korunmalıdır. Serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Ağzı sıkıca kapalı kaplarda depolanmalıdır.

 

DİKKAT:

Ürün yanıcı özelliğe sahiptir. Ateşten uzak tutunuz.                                                                                                      

Söndürme Methodları:

Su, Karbon Dioksit, Kuru Kimyasallar ya da Köpük

Yangın kontrolü için özel koruyucu ekipmanlar: Uygun kimyasal koruyucu giysiler ve solunum maskesi olmadan tehlike arzeden bölgelerde bulunmayınız.