•  info@universalkimya.com.tr
  •  +90 232 328 02 02

UNIMICROTERMFG 229 PX

  • Kapalı Sistem Temizliği

UNIMICROTERMFG 229 PX

Kapalı Sistem Temizliği


PERASETİK ASİT BAZLI DEZENFEKTAN MADDESİ

 Mamül Tanımı:

 

PAA bazlı dezenfektan bir üründür. Renksiz fakat asetik asit kokulu sıvı bir maddedir.

Mikroorganizmaların hücre zarından girerek  enzimatik sistemleri yok eder. Tüm bakteri bakteri ve sporlarına , mantar, maya ve küflere karşı etkilidir. Kısa sürede tesir eder. Stabilize edilmiştir, dezenfeksiyonu hızlandırmak veya etkinliğini arttırmak amacıyla yüksek sıcaklıklarda uygulanabilir.Bakterisit, fungusit ve sporosit etkiye sahiptir.

 

 

  • Gıda endüstrisinde tüm alanlarda; tanklarda , akışkanların geçtiği borularda , dolum makinelerinde ve CIP sistemlerinde uygulanır.

·         Özellikle süt toplama tankerleri, stok tankları, borular, krema tankı, seperatörler ve pastörizatörler üzerinde kullanılır.

 

·         Süt ve içecek endüstrisinde yüzeylerin, santrifüjlerin, tankların, soğutucuların, boru hatlarının ve gıda maddeleri ile temas eden makine ve aletlerin ve de sterillemede, hızlı dezenfeksiyon için kullanılır. Ayrıca tıbbi alet dezenfeksiyonunda ayrıca hemodiyaliz araçlarının dezenfeksiyonunda da kullanılır.

CIP sistemi uygulamaları için solüsyon %0,1-%0,3 seyreltilmelidir.

5-10dk temas süresi yeterlidir

Görünüm                                            :Şeffaf/Akışkan                                            

pH Değeri (%1 demineralize su)        : < 1                                            

Yoğunluk (g/ml, 20 °C )                    :1,08 (+-0,05)                             

 

Çözünürlük                                        :Suda çözünür                            

Alkali malzemeler ile birlikte kullanılmaz.

* El, vücut, yüz ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.

* Göze ve deriye temas halinde bol su ile yıkayınız .

*Göze temas halinde doktora başvurunuz.

• Organik maddelerle (yağlar, lastik, saman, kağıt, odun, mantar, kir) ve diğer konsantre temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri ile karıştırılmamalıdır.

• Aktarırken veya pompa ile aktarırken lastik hortum kullanılmamalıdır, temiz kaplar kullanılmalıdır.

• Konsantreyi sadece temiz ve daha önce asitli ürünlerle temizlenmiş plastik kaplara (teflon, polistren, polietilen) aktarmalıdır.

• Konsantrenin kabı havlandırmalı olmalıdır, ama kirlerin içine girmesini önlemelidir.

• Kapalı sistemlere konulmamalıdır (mesela konsantre ile çalışan püskürtme aletleri)

 

 

(+5)-(+35) °C arasında tutulmalıdır. Direkt güneş ışığından, dondan ve aşırı sıcaktan korunmalıdır. Orijinal ambalajından alınmış ürün, bir daha ambalajına geri konulmamalıdır. Teslim edilen ambalajında depolamak gerekmektedir.